Introduktion till biblioteksarbete

På den här sidan samlar vi framförallt sådant som vi talar om under kursens gång. Det kan handla om länkar till användbara webbresurser men även sådant vi behöver komma ihåg inför kommande kurstillfällen.

KURSTILLFÄLLE 1. Borås den 25 november

Vid första kurstillfället använder vi den här PowerPoint-presentationen.

Vid första kurstillfället kommer vi dessutom att anknyta till nedanstående resurser:

Fakta om bibliotek (Svensk Biblioteksförening)

Bibliotekslag

Bibliotekens internationella manifest

Library Map of the World (IFLA)

Libraries and United Nations Sustainable Development Goals (IFLA)

Inför kurstillfälle två vill vi be er att göra en mindre arbetsuppgift:

Temat för träff 2 är Organisation och vi vill att du tittar på hur just ditt bibliotek är placerat i kommunens organisation och fysiskt. 

  1. Undersök hur det ser ut i kvarteret där ditt bibliotek är. Finns det andra verksamheter i samma hus? Vilka? Vad kan du hitta nära ditt bibliotek? Finns det till exempel en skola? Förskola? Bostäder? Tandläkare? Äldreboende? Affärer? Skriv upp det du tycker är viktigt för att beskriva det sammanhang som biblioteket befinner sig i.
  2. Sök upp webbsidan för den kommun där ditt bibliotek ligger. www.goteborg.se, www.alingsas.se eller www.kungsbacka.se och undersök var i den kommunala organisationen som biblioteket är. 
  3. Fråga några av dina arbetskamrater på ditt bibliotek om vilka deras ansvarsområden är. Det behövs inga detaljer (olika arbetsuppgifter kommer vi att diskutera på träff nummer 6). Exempel kan vara: ansvar för facklitteratur för vuxna, ansvar för bokbussen, ansvar för programverksamhet för små barn, ansvar för lånedisken…