Lectures

Over the years I have given numerous talks and lectures, predominantly at universities and libraries. I have also presented at national and international conferences. The following list contains a selection of talks and lectures:

2023

20 januari – Medverkan i webbinarium om IFLA:s reviderade folbiblioteksmanifest: “IFLA/UNESCO Public Library Manifesto Webinar: Exploring the context in Norway and Sweden” (YouTube)

2022

28 november – Föreläsning för Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända om Fler språk och breddad representation på folkbiblioteken.

18 november – Föreläsning för bibliotekarier i VG-regionen om Fler språk och breddad representation på folkbiblioteken, Kulturhuset Bergsjön, Göteborg.

11 april – Installationsföreläsning, Biblioteks- och informationsvetenskapens Opus operatum och Modus operandi.

2021

15 december – Presentation tillsammans med Cecilia Gärdén på temat forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek. Angelägen forskning, ett livesänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Samtalet filmades och finns tillgängligt här.

26 november – föreläsning på temat Ett teoretiskt-kritiskt perspektiv på informationskompetens i ett utbildningssammanhang. Arrangör: Nätverket för forskningsbibliotekens pedagogiska roll.

19 november – deltagare i panelen Bibliotekens roll som kulturinstitution i en föränderlig vardag, Mariehamn. Arrangör: kulturbyrån vid Ålands landskapsregering

19 January – Lecture in a doctoral seminar at Universidad Católica de Chile: The concept of information literacy in policy-making texts: An imperialistic project?

2020

3 december – föreläsning på temat Biblioteket och dess användare, Sundsvalls stadsbibliotek.

19 oktober – föreläsning på temat Användarstudier, Sundsvalls stadsbibliotek.

2019

11 december – Presentation av rapporten Nyanlända biblioteksguider: En studie av nyanlända medarbetare på folkbibliotek inför folkbibliotekschefer i Västra Götaland, Kultur i Väst, Göteborg.

16 oktober – Bibliotekens roll för nyanlända, föreläsning i Norrköping under Svensk förening för informationsspecialisters (SFIS) endagskonferens på temat Teknik och människor.

3 oktober – Bibliotekens roll för nyanlända, föreläsning i Malmö under en endagskonferens arrangerad av Region Skåne.

27 september – MIK och nyanlända, seminarium under Bokmässan i Göteborg, tillsammans med Inga-Lill Bengtsson, Mohamad Kanina och Linda Sternö

26 september – Nyanlända biblioteksguider, föredrag på biblioteks- och berättarscenen under Bokmässan i Göteborg.

12 september – Arbete inom regional biblioteksverksamhet, föreläsning på Föreningen för regional biblioteksverksamhets (FRB) konferens i Högbo.

A short filmed interview where I speak in Swedish about the role of public libraries for newly arrived immigrants in Sweden.

20 maj – Nyanländas biblioteksanvändning, föreläsning på nätverksträff med Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända, Svensk biblioteksförening, Stockholm

10 april – Bibliotekens roll för nyanlända, föreläsning på endagskonferensen Bibliotekens roll i integrationsarbetet arrangerad av Göteborgsregionen, på hotell Radison BLU i Göteborg

14 mars – Nyanländas biblioteksanvändning, föreläsning på konferensen Vägen till social sammanhållning och delaktighet (Vägen in, Region Dalarna) i Borlänge

19 februari – Folkbibliotek och nyanlända, föreläsning på Jönköpings stadsbibliotek

7 februari – Folkbibliotek och nyanlända, föreläsning på konferensen Folk & Kultur 2019 i Eskilstuna

2018

29 september – Är folkbiblioteken viktiga för nyanlända? I så fall, på vilket sätt? Seminarium tillsammans med Barakat Aldammad och Jenny Lindberg, Bokmässan (Göteborg Book Fair)

5 april – Putting theory to work in practice: unpacking information literacy with a conceptual toolbox from library and information science, Keynote presentation at the Librarians’ Information Literacy Annual Conference (LILAC 2018) in Liverpool, UK
https://stream.liv.ac.uk/s/2mhmvxxe [Watch and listen to the keynote]

A short filmed interview (in Swedish) about the future of public libraries.

A film (in Swedish) in which I am interviewed about my study about public library work for newcomers in Sweden

2017

1 december – Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända, föredrag på Region Stockholms konferens för folkbibliotekschefer

27 november – Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända, föredrag på fortbildningsdag med Region Värmland

28 September – Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända, föredrag på Bok & Bibliotek, Göteborg.

20 September – Panel at the European Conference on Information Literacy (ECIL), Saint-Malo, France, together with Louise Limberg, Geoff Walton and Camille Capelle: Information literacy, research and education: An international comparative perspective

29 June – Refugees and researchers in transition: the complexities of researching fractured landscapes. Presentation together with Annemaree Lloyd and Frances Hultgren at the I3 Conference in Aberdeen.

15 May – Reporting on the SpiRiT (Supporting Refugees in Transition) (Together with Annemaree Lloyd); Integration in Cooperation: developing information services for refugees in collaboration with key actors, seminar arranged by Åbo Akademi, Finland.

11 May – Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända, föredrag vid Biblioteksdagarna i Växjö.

25 March-15 April – A series of lectures on theoretical concepts and information practices given at the East African School of Library and Information Science, Makerere University.

2016

30 november – invited lecture at Södertörn University Library: Om fenomenet och begreppet informationskompetens.

3 November – invited presentation at Tr*ffpunkt mikromarc, Stockholm: Tre perspektiv på informationskompetens: pedagogiskt mål, politiskt projekt, forskningsobjekt.

24 Oktober – Invited presentation at Svensk Biblioteksförenings Expertnätverksträff för bibliotekens arbete med nyanlända, Stockholm: SpiRiT – Supporting Refugees in Transition.

13 October – Panel at the European Conference on Information Literacy (ECIL), Prague, Czech Republic, together with Sheila Webber, Bill Johnston, and Annemaree Lloyd: Radical, Critical? Exploring discourse around information literacy.

12 October – Invited talk at the European Conference on Information Literacy (ECIL), Prague, Czech Republic: A toolbox approach to researching, understanding, and teaching for information literacy

8-12 August – Workshop, together with Tuve Nordius, for librarians at the University of Rwanda on the theme of Library web site design, implementation, and management

29 june – Panel at CoLIS 9 in Uppsala, Sweden, together with Olof Sundin, Trine Schreiber, Andrew Cox, Camilla Moring, Helena Francke and Cecilia Andersson, Is there a need for re-claiming search in information literacy practices research?

2015

5 may – Lecture at the Annual Planning Meeting of the UR-Sida programme, Swedish University of Agricultural Sciences: The Academic Library in Transformation: New and Extended Tasks for the Academic Librarian: A Story from two Perspectives

24-27 march – Workshop and lectures on “Library work with users in focus” at University of Rwanda, Kigali

2014

30 october – Presentation of my thesis at The Royal Library, Stockholm.

29 october – Presentation of my thesis at Uppsala University, the Department of ALM

21 october – Panel at ECIL 2014 together with Bill Johnston, Louise Limberg and Sheila Webber, Relating research and practice in Information Literacy.

10 september – Keynote address at the 13th NORDCODE Seminar & Workshop, September 10th-12th 2014 Chalmers University of Technology, Gothenburg

5 september – Presentation of my paper, “Information sharing in the field of design research”. ISIC : The Information Behaviour Conference, University of Leeds.

10 june – Presentation of my thesis at LinCS, Gothenburg University.

4 june – Presentation of my thesis at Riksantikvarieämbetet in Stockholm

28 march – Workshop on “How reflective reading and writing can enhance professional library work – Part II” at KIB in Stockholm

12-13 march – Workshop and lectures on “Functions of the University Library” at University of Rwanda, Kigali

2013

10-11 december – Workshop and lectures on “Functions of the University Library” at University of Rwanda, Huye Campus

21 november – Workshop on “How reflective reading and writing can enhance professional library work – Part I” at KIB in Stockholm

2012

5 october – Lecture on “Design scholars’ information sharing activities” within the course Brugeradfærd og interaktiv informationsformidling at IVA in Copenhagen

13 september – presentation of my thesis project at LinCS, Gothenburg University

8 may – presentation of my thesis project at Chalmers University of Technology (Svensk Förening för Informationsspecialister)

3 april – presentation of my thesis project in connection to a SSLIS seminar with Charles Sturt University, Wagga Wagga: Sharing and non-sharing of work related information amongst scholars within the field of design research

2011

15 september – Anförande under Svensk biblioteksförenings forskardag i Stockholm.

2009

19 maj – Föreläsning i Stockholm inom ramen för Regionbibliotek Stockholm och Karolinska universitetsbibliotekets workshop-serie Definitely, maybe eller Do the right thing.

1 juli – Keynote-föreläsning vid konferensen 5th International Evidence Based Library & Information Practice Conference: Conditions for research use in library and information practice – a matter of learning. [abstract]

2008

25 februari – Föredrag om Teoretiska perspektiv på informationskompetens vid Høgskolen i Østfold i Fredrikstad, Norge.

6 oktober – Föredrag under rubriken Informationskompetens – inte bara informationssökning vid Medioteket, Stockholms utbildningsförvaltning.

5 december – Föreläsning om informationskompetens vid Landskapsbiblioteket i Vasa, Finland.

2007

11 oktober – Presentation av paper vid Mötesplatskonferensen i Borås: Från forskning till praktik: om att använda resultat från forskning om informationssökning i undervisning i informationssökning

12 oktober – Föreläsning vid Åbo Akademi, Finland: Informationskompetens ur ett teoretiskt perspektiv.

2006

20 februari – Workshop om pedagogiska metoder med Svensk biblioteksförening, Bålsta.

3 mars – Föredrag om informationskompetens via länk för Lärsamverkan Sydost, Skövde.

8 mars – Föredrag om informationskompetens på Norrtälje stadsbibliotek.

24 mars – Föredrag om informationskompetens, Litteraturdagarna på Åland, Mariehamn.

27-29 mars – Paper presenterat i Leeds, LILAC konferens.

7 april – Workshop tillsammans med Sheila Webber om Informationskompetens i arbetslivet, TLS, Stockholm.

27 april – Föredrag om informationskompetens vid NOVA-seminarium i Ultuna.

23 maj – Föredrag om informationskompetens vid LUB-dagen, Lunds universitet.

26 juni – Föredrag vid NORDINFOlits Sommarskola, Stockholm.

2005

4 april – Om informationskompetens, Karlstads universitetsbibliotek.

21 april – Om informationskompetens, Stockholms universitetsbibliotek

20 maj – Biblioteksdagarna i Stockholm: Informationskompetens i bibliotekssamverkan, Svensk Biblioteksförening.

26 maj – Om informationskompetens, Högskolebiblioteket i Trollhättan.

1 september – Föredrag om informationskompetensför högskolebiblioteket i Borås, i Skövde.

25 november – Föredrag på konferensen Informationskompetens och gymnasieskolan 2007, Bålsta.

2004

23 april – Om informationskompetens, Linköpings universitetsbibliotek

14 maj – Om informationskompetens, Blekinge tekniska högskola, Ronneby

18 maj – Om informationskompetens, Uppsala universitetsbibliotek

13-16 juni Lifelong Learning Conference 2004, Central Queensland University, Australien. Presentation av paper.

1-3 september 12th Nordic Conference on Information and Documentation, Aalborg, Danmark. Presentation av paper.

10-12 November – Ledare för en workshop på temat “Informationskompetens – inte bara informationssökning”, samt Föredraget: “Standarder – ingen garanti för högre standard”. NORDINFOlit-konferens i Växjö.

15 December – Föredrag om informationskompetens i Stockholm. Länsbibliotekets föreläsningsserie “Alltid på en onsdag”

2003

14 mars – Om informationskompetens, Luleå universitetsbibliotek

24 mars – Om informationskompetens, Regionbiblioteket Västra Götaland (Mediadag i Göteborg)

10-13 juni – eLit 2003 Second International Conference on Information and IT Literacy, Glasgow, presentation av paper.

20 augusti – Om informationskompetens, Malmö högskola.

21 november – Om informationskompetens, TLS höstkonferens.